Om BNI

Verksamheten bygger på några få enkla principer

Ge och få

På engelska heter det ”givers gain” och betyder att ju mer referenser du ger till andra, desto mer kan du också räkna med att få tillbaka.

Som medlem i en BNI-grupp har du upp till 40 andra ”säljare” som arbetar för dig. Alla känner dig personligen och kan lämna rekommendationer. Om du söker en ”ingång” till ett speciellt företag, är chansen mycket stor att någon i gruppen kan hjälpa dig.
 

Effektiva säljmöten

Våra träffar är inga vanliga frukostmöten. Det handlar om ett aktivt deltagande och vi följer strikt en mötesagenda under 1,5 timmar. Tanken är att utnyttja tiden så effektivt som möjligt och inte låta mötet inkräkta på den vanliga arbetstiden. Gruppen träffas en gång i veckan, mellan 07.00 och 08.30. Visserligen brukar man ha väldigt trevligt under mötena och stämningen är hög, men fokus ligger alltid på att förmedla affärer genom personliga rekommendationer.
 

Ingen konkurrens

Bara en representant per yrkeskår kan vara med i samma BNI-grupp. Efter att man har ansökt om medlemskap fattar gruppens medlemskommitté beslut om huruvida konkurrens föreligger med någon annan medlem. BNI välkomnar alla företag som vill öka sina affärsmöjligheter genom referenser.

Några branscher som lyckas väl inom BNI är: revisorer, tryckerier, advokater, reklambyråer, fotografer, försäkringsbolag, naprapater, fastighetsmäklare, banker, IT-konsulter, florister, arkitekter och inredningsföretag. Det finns både enmanskonsulter och mycket stora företag med i BNI.
 

Aktivt medlemskap

Du kan bidraga på olika sätt som medlem i BNI. Först och främst genom att ha med dig referenser till en eller flera i gruppen. Men också genom att ofta bjuda med gäster till mötena. Du kommer att upptäcka hur uppskattat det är bland dina affärskontakter att få möjlighet att träffa din BNI-grupp. Som aktiv medlem besöker du våra seminarier och andra utbildningar och tar gärna ett förtroendeuppdrag, t ex som besöksvärd.
 

Historia

Affärsnätverket BNI (Business Network International) startade för 20 år sedan i USA och finns nu i ca 18 länder runt om i världen. I Sverige bildades den första BNI-gruppen 1999. Idag träffas drygt 70 affärsgrupper från Luleå i norr till Malmö i söder och antalet ökar hela tiden.

Vad tjänar jag på att vara med i BNI?

I ekonomiska termer kan detta förstås variera, beroende på i vilken bransch du är verksam i. För vissa kan ett enda nytt uppdrag vara värt hundratusentals kronor. Andra, t ex en blomsterhandlare, säljer för mindre belopp men får å andra sidan många affärer.

Varje grupp för statistik över antalet referenskort som lämnas. I en stor grupp är det inte ovanligt med 50-75 st varje möte! Förutom intäkterna, menar många att man på köpet får en effektiv träning i försäljning och personligt framträdande. Du lär dig också mycket om relationsmarknadsföring och får en god inblick i upp till 40-talet andra branscher.

Hur går jag vidare?

Det bästa sättet att förstå BNI-konceptet är att själv komma som besökare på ett möte. Det kostar inget (du betalar bara för din frukost). Du har också förmånen att kort få presentera dig för gruppen med namn och företag, samt nätverka före och efter mötet (glöm inte visitkorten!).

Vill du göra ett sådant här besök? Ring 031-778 06 20 eller skicka e-post till info@bni.nu, så berättar vi var BNI träffas nära dig. Du kan också själv gå in under BNI-team på BNI Sveriges webbplats www.bni.nu och lokalisera närmaste affärsgrupp. Telefonnumret till varje grupps ordförande är angivet, så kan direkt ringa dem och boka in ett besök.

Vill du komma och besöka oss? Tveka inte,
följ länken nedanför redan idag!